STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

HISTORIA JELENIOGÓRSKIEGO POGOTOWIA

Z ramienia PCK pełnomocnikami ds.organizacyjnych był Czesław Schabowski, a następnie Aleksander Pilichiewicz.
Pierwszymi pielęgniarkami były panie: Barbara Pogonowska, Irena Stasiewicz i od 1959 roku Maria Kopaniecka.
Pierwszymi kierowcami byli panowie: Stefan Guła, Bolesław Krowicki, Józef Wiącek. Początkowo kierowcy pełnili także rolę sanitariuszy.

W roku 1950 zatrudniono sanitariuszy do pracy w Pogotowiu. Pierwszym z nich był Stanisław Borciuch.
Pierwszymi pracownikami administracji była Aniela Kucharska, Wiesława Janiszewska i Marian Świętochowski.

W roku 1951 na mocy decyzji władz centralnych Organizacja Czerwonokrzyska przekazała Pogotowie Ratunkowe Radzie Narodowej w Jeleniej Górze.
Kierownikami Pogotowia byli kolejno :
Danuta Dąbrowska – w latach 1949-1950
Bronisław Saldak – w latach 1950-1956
Tadeusz Pawlikowski – w latach 1956-1957
Zygmunt Wiśniowski – w latach 1957-1970
Aleksander Białas – w latach 1970-1973

W latach 1973-1983 w krótkich okresach czasu i w niepełnym wymiarze godzin – obowiązki Kierownika pełnili:

  • Roman Mucha
  • Emil Cieślik
  • Adam Pawlikowski
  • Andrzej Hanc
  • Adam Szczeniowski

W tym czasie Pogotowie utraciło swoją samodzielność i stało się Oddziałem Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej, a następnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze.

Dnia 1 stycznia 1984 roku na mocy decyzji Wojewody Jeleniogórskiego utworzono Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.

Dyrektorem W.S.P.R.w latach 1984-1990 był Jerzy Cieślak, Główną Księgową  Barbara Kluczyńska, Przełożoną Pielęgniarek Helena Hykalik.

Od roku 1991 do 2005 dyrektorem W.S.P.R., a następnie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze była Krystyna Kornijecka. W latach 2005-2016 funkcję dyrektora Pogotowia pełnił Dariusz Kłos.

W latach 2016-2018 pełniącym obowiązki dyrektora Pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze był Arkadiusz Kawka.

W latach 2018-2020 funkcję dyrektora Pogotowia pełnił Nikolaj Lambrinow.

Obecnie funkcję dyrektora pełni Pan Mariusz Gierus.

Głównym Księgowym jest Pani Jolanta Trojga.

Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych jest Pan Mateusz Musielak.

Funkcję Kierownika Działu Medycznego pełni Pan Robert Pietryszyn.

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content