STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Konkurs ofert 12-2019

                                             DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

  1. lekarzy systemu, tj :
  • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuującym szkolenie specjalizacyjne, lub
  • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
  • mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących  szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać  tytuł specjalisty, lub
  • posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
  1. ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 933 z późn.zm.)

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy –  od  30 dnia każdego miesiąca, w którym rozstrzygnięto konkurs do 01.01.2021r. do godz. 7°° .                                 

 Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr i Organizacji Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1

do 06.12.2019 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 2

do 06.01.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 3

do 06.02.2020  – lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 4

do 06.03.2020-   lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 5

do 06.04.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 6

do 06.05.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 7

do 06.06.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 8

do 06.07.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr 9

do 06.08.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr10

do 06.09.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr11

do 06.10.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

Konkurs nr12

do 06.11.2020 –  lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy

do godz. 9:00

 

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert   nastąpi  w dniu 06. każdego miesiąca o godz.1000, a w przypadku gdy 06. dzień miesiąca przypada
w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.    

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content