STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Oferta pracy – Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (Fundraiser/Fundraiserka)

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

 

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (Fundraiser/Fundraiserka)

 

Główne obowiązki:

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznego finansowania dla planowanych przedsięwzięć Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze;   
 • diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskiwania funduszy;
 • identyfikowanie źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć;
 • analizowanie warunków i ocenianie szans na uzyskanie finansowania;
 • kreowanie, rozwój oraz wprowadzanie w życie strategii fundraisingowej;
 • przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie łącznie z dokumentami towarzyszącymi i uzupełniającymi;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy darowizny lub  o dofinansowanie oraz doprowadzenie do zawarcia i realizacji tej umowy;
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji partnerskich z darczyńcami i potencjalnymi darczyńcami;
 • komunikacja i budowanie relacji z darczyńcami;
 • koordynacja funkcjonowania narzędzi elektronicznych służących działaniom fundraisinfowym;
 • przygotowywanie planu i realizacja kampanii fundraisingowych

 

Wykształcenie: wykształcenie wyższe

 

Wymagania:

 • rozwinięte kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • kultura osobista
 • gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji;
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży,
 • identyfikowanie się z misją Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze;
 • systematyczność i samodzielność w działaniu;
 • terminowość, staranność, dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy przy pozyskiwaniu funduszy lub doświadczenie w handlu oraz znajomość specyfiki pracy organizacji społecznych będą dodatkowymi atutami;

 

Oferujemy :

 • umowę o pracę (pełen etat) lub inną formę współpracy, w zależności od wzajemnych uzgodnień, początkowo planowane jest zatrudnienie na okres próbny ok trzy miesiące;
 • wynagrodzenie, zależne od doświadczeń i kompetencji;
 • rozwój osobisty i zawodowy;
 • praca w przyjaznym zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 31.01.2022 r. na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6  lub email:  pogotowiejg@999.jgora.pl  

 

Oferta musi zawierać  zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia. Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych  nie będą rozpatrywane  procesie rekrutacji.

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej górze

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”),
informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze.
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: ido@999.jgora.pl
 3. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy.
 4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ).
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content