STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Poszukujemy kandydata na stanowisko: Starszego księgowego

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE Poszukuje kandydata na stanowisko: Starszego księgowego wymiar etatu:  praca w pełnym wymiarze, od poniedziałku do piątku w godz. 725 do 1500 Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze Główne obowiązki:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków nisko cennych,
 • prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych z podziałem na poszczególne środki trwałe,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • z uwzględnieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących przyjęcia i likwidacji środków trwałych,
 • kontrola dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,
 • dekretowanie i wprowadzanie do systemu dokumentów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej CIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów na potrzeby jednostki nadrzędnej oraz innych uprawnionych instytucji np. Urzędu Marszałkowskiego lub Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • nadzór nad gospodarką magazynową,
 • mile widziane umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń za pracę – sporządzanie list płac.
Wykształcenie:
 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie, związane z księgowością i finansami.
 Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • znajomość programu Rewizor, Subiekt, ENOVA,
 • biegła znajomość MS Excel,
 •  rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 Wymagania dodatkowe:
 • terminowość, staranność, dokładność,
 • zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole.
 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 20 lipca 2022 r. na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6  lub e-mail  pogotowiejg@999.jgora.pl
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A 58-570 Jelenia Góra, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (poz. 1000)  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych  nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.
Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze.
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: : ido@999.jgora.pl
 3. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postepowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy.
 4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ).
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze  przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content