STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Termomodernizacja budynku warsztatowo-socjalnego-Cieplicka 126A

 

do_projektu_banerek

Nazwa projektu:

„Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo- socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze – I etap”

NR PROJEKTU: RPDS. 03.03.03-02-0005/16

 

Informacje o projekcie.

Beneficjent: POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE Ul. Cieplicka 126A, 58-570 Jelenia Góra

 

Całkowita wartość projektu : 2 544 986,66 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 161 501,90 PLN

Całkowita kwota dofinansowania EFRR : 1 837 276,62 PLN stanowiąca 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Termin realizacji projektu: 10.11.2017 r. – 28.02.2019 r.

 

Opis projektu:

Działania projektowe będą obejmowały termomodernizację budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum usytuowanego przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze oraz zmianą systemu ogrzewania budynku.

W ramach projektu wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne, polegające m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu budynku, wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wentylacyjnej, c.w.u. z zabudową solarów, energooszczędne instalacje elektryczne (oświetleniowa), modernizacja kotła z wymianą instalacji co.

Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku warsztatowo-socjalnego  przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz dążenie do ograniczania ilości emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Efektem realizowanego projektu będzie poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych. W ramach zaplanowanych przez wnioskodawcę prac termomodernizacyjnych zakłada się zmniejszenie zużycia ciepła grzewczego, zwiększenie efektywności wytwarzanego ciepła (m.in. przez prowadzenie nowego systemu wentylacyjnego), wprowadzenie systemu grzewczego o właściwościach proekologicznych wyższych niż dotychczasowy.


Stan obiektu przed rozpoczęciem realizacji projektu

Projekt1Projekt3Projekt2Tablica_projekt


Stan obiektu w trakcie realizacji projektu

                                                                        

                           


Stan obiektu po zakończeniu projektu

            

          

                                                                                  

 

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content