STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez zespoły transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez zespoły transportu medycznego

w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze  

 

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4  „ Regulaminu przeprowadzania konkursów ofert na udzielenie świadczeń przez zespoły transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze” unieważnia konkurs ofert w części dotyczącej udzielania świadczeń przez zespoły transportu medycznego w grupie kierowców.

 

Uzasadnienie     

 

W odniesieniu do pisma Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o odwołaniu z dniem 14 czerwca 2021 r. transportu sanitarnego w związku przeciwdziałaniem COVID-19 unieważnia się konkurs ofert w części dotyczącej udzielania świadczeń przez zespoły transportu medycznego w grupie kierowców. W związku z powyższym  istotna  zmiana okoliczności jest zasadna.     

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content